Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 1.3.1, 2.1-д заасныг үндэслэн дараах удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

1.Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

2.Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

3.Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга

4.Оюуны өмчийн газрын дарга

5.Гадаадын иргэн харъяатын газрын дарга

6.Архивын ерөнхий газрын Дэд дарга