ОХУ-ЫН ДОТООД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ХАРЬЯА ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТАД 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

“”