Сайд

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн,
Засгийн газрын гишүүн,
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.НЯМБААТАР