Дэд сайд

Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Г.ЭЛБЭГСАЙХАН