Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Ажилтнуудын нэрХариуцах чиг үүрэгХарилцах утасE-Mail
Н.ЖавхлантөгсГазрын дарга263881javkhlantugs@mojha.gov.mn
Ц.ЦэнгэлмааСалбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн263682tsengelmaa@mojha.gov.mn
Ц.НугармааСалбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн263682nugarmaa@mojha.gov.mn
Б.ХатантуулСайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн261743
khatantuul@mojha.gov.mn
Б.ДаваасүрэнСалбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн263682davaasuren@mojha.gov.mn
Л.БаттулгаСалбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн263682battulga@mojha.gov.mn
Т.Төмөр-ОчирСайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн263682tumur-ochir@mojha.gov.mn
З.УндрааСайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн263682undraa@mojha.gov.mn
Ц.ХүдэрянСайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн261743
khuderyan@mojha.gov.mn